QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Khóa học Quản trị thương hiệu tại Sophie Levy Academy

Xây dựng và quản trị thương hiệu

Ngày nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều loại hàng hóa, vậy bạn sẽ làm gì để sản phẩm của doanh nghiệp mình được nổi bật và nhiều người biết tới? Khóa học “Xây dựng và quản trị thương hiệu” này sẽ giúp bạn làm được điều đó.Trước hết, bạn sẽ có một cái nhìn đúng về thế nào là thương hiệu, liệu thương hiệu có đơn giản chỉ là nhãn mác sản phẩm? Các yếu tố tạo nên một thương hiệu thành công là gì? Sau đó bạn sẽ học được cách xây dựng chiến lược thương hiệu một cách bài bản, để từ đó có đủ khả năng thực hiện một chiến dịch phát triển thương hiệu thành công cho công ty mình. Ngoài ra, giảng viên sẽ đưa ra một vài tips & tricks để thương hiệu có thể phát triển ra thế giới cũng như cách thức làm thương hiệu trong thời kỳ kinh tế khó khăn.

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC

  • Lĩnh hội đc kiến thức bài bản và tổng thể, từ đó có thể đi sâu vào lĩnh vực quản trị thương hiệu
  • Có thể áp dụng các kiến thức đã học để đẩy mạnh thương hiệu cho DN
  • Có thể tự xây dựng và quản lý thương hiệu cho DN của mình

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Nội dung chương trình

Phần 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
– Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh
– Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu
– Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu
– Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu
– Định vị và Chiến lược định vị thương hiệu
– Tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu
– Kiến trúc thương hiệu
– Chiến lược mở rộng thương hiệu – Đa thương hiệu
– Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới
– Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu
– Quản trị tài sản thương hiệu
– Xây dựng tính cách thương hiệu
– Xây dựng thương hiệu dẫn đầu
– Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu
– Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa

Phần 2. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
– Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp cho nhãn hàng
– Truyền thông thương hiệu trong kỷ nguyên số
– Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu
– Hoạch định kích hoạt thương hiệu
– Đặt tên thương hiệu
– Thiết kế sáng tạo và Thiết ké bao bì trong xây dựng thương hiệu
– Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
– Xây dựng thương hiệu nội bộ
– Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu

Phần 3. XU HƯỚNG THƯƠNG HIỆU
– Hành vi khách hàng trong kỷ nguyên số

– Chiến lược cách tân và đổi mới sáng tạo cho thương hiệu
– Nghệ thuật xây dựng câu chuyện thương hiệu
– Thiết lập thương hiệu mạnh trong kỷ nguyên công nghệ và khởi nghiệp
– Truyền thông sáng tạo trên các kênh mạng xã hội
– Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0
– Xu hướng truyền thông thương hiệu trực quan

Phần 4. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG
– Trách nhiệm xã hội và danh tiếng công ty
– Dịch chuyển giá trị trong xây dựng thương hiệu
– Thương hiệu xanh và thương hiệu bền vững
– Nguyên lý kiến tạo giá trị trong xây dựng thương hiệu
– Những tình huống trong CSR & CSV

THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

– Thời gian học: 2 tháng (16 buổi)
– Lịch học: 2 buổi 1 tuần
– Ca học: 20h đến 21h30
– Học phí: 3.500.000đ
– Ca học: 20h đến 21h30